Skriv titel här

Våra konsulter är väl meriterade och genomgår kompetensutveckling vid behov. Vi har täta möten med våra konsulter och arbetar med handledning och coachning för att våra konsulter ska känna sig trygga och tillföra så mycket som möjligt på sina uppdrag. Vi skal må bra på jobbet och lägger mycket tid på närhet till våra konsulter. Meningsfulla arbetsuppgifter, trygghet och tillit, att bli sedd, få feedback och känna tillhörighet är alla faktorer som gör att man trivs. Trivs man på sitt jobb så stannar man ofta länge det är enkel matematik. Vår ambition är att uppfylla dessa parametrar som i sin tur gör att du som kund kan känna dig trygg med att konsulten stannar på uppdraget så länge det finns ett behov.

EcoSprints konsulter:

Helena Mäkiaho Lindgren – Administration

Jenny Danielsson – Ekonomi

Inger Björklund – Administration

Mari-Anne Ericsson – Inköp

Rolf Andersson – Ekonomi