EcoSprint – konsulter

Vi kopplar samman konsulter inom ekonomi och administration med dig som behöver extra resurser i ditt företag för en kortare eller längre tid.

EcoSprint i Dalarna AB är ett nystartat dotterbolag till redovisningsbyrån Ecofront Ekonomi & Redovisning AB.

Vi har en egen webplats. Besök oss på: ecosprint.nu

Kontaktinformation Hege:
Telefon: 023 – 702 22 42 alternativt 070 – 676 91 11

E-mail: hege@sprinteconom.se