Mari-Anne Ericsson

Inköp

Erfarenhet: Många års erfarenhet av Operativt och Strategiskt Inköpsarbete.
Kunskap: Kunskaper i Officepaketet. Arbetat länge i IFS inköpssystem.
Personliga egenskaper: Gillar operativt arbete och allmänna kontorsgöromål. Positiv, social, ödmjuk, strukturerad, engagerad.
Motivation: Motiveras av att utföra ett gott arbete som gör kunden nöjd, samt att bidra till en god stämning samt upplevelsen av ”laganda” på jobbet.